Antrenman   Rennpferd


Cano

Terimler

1. Antrenman fizyolojisi basitçe atın antrenmana verilmiş vücutsal tepkinin incelenmesinin anlama gelir. Atın iskelet - kas yapısı, kan, kan dolaşımı ve kalp akciğer sistemi buna dahil.
2. Antrenmanın , metabolizma da yaratığı uzmanlığı çok önemli bir düşüncedir. Basit kelimelerle ifade edildiğinde bu düşünce şunu ifade etmektedir: Hızlı bir koşucu olmak istiyorsanız, hızlı koşarak antrenman yapmak zorundasın veya uzun mesafe yüzücü olmak istiyorsanız, uzun mesafeler yüzerek antrenman yapmak zorundasın. Uzun mesafeler yüzerek hızlı bir koşucu olamasın ve hızlı koşarak uzun mesafe yüzücü olmanın imkan yoktur. Bu çok basit görünürsede sonuçları oldukça derin. Mesela atın biri bugün 1400 metre 4 dakikada koşmaktadır, onun vücudu yarın 4 dakikada 1400 metre daha kolay koşabilmek için daha fazla yakıt depolayacak ve dokuda ona göre tamirler olacak. Her nasıl olsa da bu mesafe 2 dakikada koşabilmek için formda olamayacak. Antrenmanda yapmış olduğu iş ata, özellikle 1400 metre 4 dakikada koşabilmek için gereken altyapıyı sağlamıştır. Hızlı koşucu için bile faydalı yavaş ve uzun mesafeli çalışmalar gerçeğe değiştiremez, hızlı olmak istiyorsanız, hızlı koşmanız gerekir.

3. Glikojen ağır yüklenmeler için depolanmış, kıza vadeli etkili (30 saniye 5 dakika a kadar )bir yakıt türüdür. Glikojen birçok birleşmiş glikoz molekülerinden ibarettir. Kaslardaki glikojen kas yakıt olarak kullanılır karaciğer glikojen kandaki şeker seviyesi ayarlanmak içindir. Ağır çalışmalarda kullanılan Glikojen, değişim için oksijen ihtiyaç duymamaktadır.
4. Yağ asitler hafif ve uzun çalışmalarda kullanılan yakıtlardır. Yağ asitleri yakıt olarak kullanabilmek için değişiminde oksijen gereklidir.
5. Adenosine Triphosfat (ATP) ve Kreatin Fosfat (CP) kısa (30 saniye veya daha az ) ve ağır yüklemelerde kullanılan yüksek enerji yakıtlardır. Bu birleşenleri genellikle Fosfagen sistemi olarak sıfatlanır. ATP kas hareketler için kullanılan yakıtıdır ve vücudu bunlar yağlar, şekerler (glikoz, glikojen ) ve proteinlerden üretmektedir.
6. Laktik Asit veya Laktat anaerobik çalışmaların bir yan ürünüdür. İdmandan 24 - 48 saat sonrasına kadar Laktatlar kas ağırılar ve kas gerginliklerin nedeni olarak bilinir. Laktik asit kastan kana gönderilir ve bundan sonra karaciğer tarafından temizlenmektedir. Bu iş için oksijen gereklidir ve idman sonunda hafif çalışmalar ile hızlandırılabilir bir işlemdir.
7. aerobik çalışmalar glikoz ve yağ asitler öncelikli yakıt olarak kullanılan, göreceli hafif çalışmalardır. Adeta, suratlı ve yavaş dörtnal aerobik çalışma tipleridir. Bu çalışmalarda atın nabzı dakikada 150 vuruşu geçmemektedir.
8. Anaerobik çalışmalar yakıt olarak ATP, CP ve glikojen kullanılan uzun süren veya ağır çalışmalar olan idmanlardır. Kısa sprintler ve uzun hızlı dörtnallar anaerobik çalışmalar için örneklerdir bu esnada atın nabzı 150 vuruş dakikada dan daha hızlı atmaktadır.
9. Anaerobik Eşik terimi antrenman esnasında kaslardan kana laktalar akmaya başladığı noktaya tarif etmek için kullanılan terimidir. Atlarda nabzı 150 vuruş dakikada ile sonuçlanan çalışmalar anaerobik eşik olarak ifade edilir gerçeği ata göre anerobik eşiği 120 – 180lık bir nabzı olarak değişebilir.
10. Yavaş kasılan kas fiberler yüksek oksijen sentez edebilme kapasitesi ve yavaş kasılmalar ile tarif edilmektedir. Bunlar yakıt olarak yüksek miktarda yağ asitler depolamaktadır . Bazen bunlar kırmızı fiberler olarak da sıfatlanmaktalar. Bu fiberler uzun ve hafif ağırlıklı olan çalışmalar için uygundur mesela 80 kilometrelik bir dayanıklılık yarışma için.
11. Hızlı kasılan kas fiberler hızlı bir kasılma kapasitesi ile tarif edilmektedir. Bunların iki sınıf mevcuttur: büyük miktarlar oksijen kullanabilen ve az oksijen kullanabilenler. Bunlar ara ve beyaz fiberler olarak sıfatlanan kas fiberler. Ara fiberler yağ asitler yakıt olarak kullanmaktadır ve kırmızı fiberlere göre daha fazla glikojen sentez edebilmekteler. Beyaz fiberler ana yakıt olarak glikojen kullanmaktalar ve yağ asitleri pek kullanmamaktadır. Hızlı kasılan fiberler ağır ve kısa çalışmalar için uygundur mesela 600 metrelik sprintler 3 kilometrelik bir yarış a kadar.
12. Kas fiber tipi dağıtımı vücudundaki var olan kırmızı, beyaz ve ara fiberlerin dağılımı kastetmektedir. İnsanlardaki kas fiber dağılımın %95 i doğuştan beri beli, atlarda bu dağılımı yüksek bir oranda bu şekilde olduğunu düşünülür.
13. Azami O2H (VO2 Max) basitçe bir bireyin aerobik çalışmalar dayanabilmek için gereken oksijen sentez edebilme oranıdır. H, Hacminin kısaltmasıdır ve O 2 oksijen içindir. O2Hnın anlamı şudur bir bireyin en fazla tüketebileceği oksijen miktarıdır. Farklı ağırlıkta olan bireyleri karşılaştırmak için bu ölçü vücut ağırlıkla beraber ifade edilmektedir. Yüksek bir O2H oran a sahip olan biri daha çok uzun mesafeli çalışmalar için uygundur, düşük bir O2H orana sahip olanlar daha çok kısa ve ağır çalışmalar için uygundur. O2H oranı insanlarda doğuştan beri yüksek oranda belidir.
14. Kas hipertrofi bireyin kas fiberlerin çap genişlemesini kastetmektedir. Yavaş kasılan kas fiberlere göre, hızlı kasılan kas fiberler daha çok (hipertrofiye) genişlemeye yeğlemeli.
15. Kas Hiperplasia kas fiberlerin çoğalmasını kastetmektedir. Hiperplasianin gerçekleşebilmesini ispatlandığına rağmen her bireyi ömür boyunca sahip olabilecek kas fiber miktar ile doğmaktadır. Hiperplasia kas hacmini artıran unsur olarak önemli değildir.

Genel yöntemler

Isınma ve soğutma Bütün atletler için geçerli olan, türü ve yapılacak yarışlara bakmamaksızın, bazı ilkeler aynıdır. Bu ilkeler sadece yapabilirliğini artırmakla yetinmemektedir aynı anda yaralanmaları önlemek ve idmanı neden olan kas acıları azaltmaktalar. İlk düşünülmesi gereken şey ısınmaktır. Isınma çalışmalarda birçok şey amaçlamaktadır. Isınma kasların gevşemesi ve gerilmesiyle beraber kasın daha yüksek bir esnekliği sahip olabilmesini sağlamaktadır. Kasın ısı yükselmesine ile daha çok depolanmış enerjinin sentezi gerçekleşir ve kastaki kan dolaşımı hızlandırır, bununla beraber daha verimli bir oksijen dağıtımı gerçekleşmektedir. Süratli (trist) ,baldıra yumuşama, renvers, travers, lonj çalışmalar ve geri adımlama, ısınma çalışmalar için yardımcı olabilecek örnek ısınma çalışmaların birkaçıdır.
İdmanın sonunda atını soğutmasını gerekir. Birçok çalıştırıcı bunu atı bir yürütme makine takarak veya elde 10 – 15 dakika yürüterek yapmaktadır. Her nasıl olsa da antrenmandan hemen sonra bir soğutma süresi şarttır ( özellikle ağır aerobik çalışmaların sonunda ). Soğutma süresi hafifleyen düşük hızda olan çalışmalardan ibarettir. Mesela biri, atını son süratte birkaç sprint ile çalıştırmışsa, soğutması 1.5 – 2.5 kilometre (km 4 dakikada )arası yavaş dörtnal peşinde 1 kilometre süratli (trist) ve 10 dakika yürütmek den oluşabilir. Daha yavaş çalışmalarda soğutma süresi içerisindeki hız tabi ki daha düşük olması gerekmektedir. Atını soğutmanın arkasındaki mantığı iki boyutludur. Bir, çalışmalardan kalan yan ürünleri (laktat gibi) kaslardan çıkartmaya yardımcı olur. İki, çalışmalara neden olabilecek idman sonrası olabilecek kasılmalar önlemek ve kas acıları azaltmak. Soğutmanın sonunda atı makinede veya elde yürütmek kasılma veya acıları çekmeğe ihtimali daha da azalmak için gereklidir.
Yorgunluk ve sürekli olan yorgunluk
Antrenmanın her aşamasında olabilecek yorulma belirtilerin farkında olabilmesi gereklidir. Ağır çalışmalar veya uzun süreli çalışmalarda kas kasılma için gereken ATP depoları azalmaktadır ve yan ürünleri vücudunda çoğalır. Bu olunca kas yakıtsız kalmıştır veya yan ürünler tarafından zehirlenmiştir. Nedeni hangisine olursa olsun, sonuç, kasın artık gerektiği gibi kasılmamasıdır. Bu noktada, başka, bu hareket için yaratılmamış olan kas gruplar devreye girmektedir. Sonuç olarak at yanlış adımlama başlar ve kendini incitebilmektedir. Bu durumu idman içerisinde çalışmanın ağırlığı bir süre boyunca azaltarak önleyebilmektedir. Atını durdurmak uygun bir yöntem değildir çünkü çalışarak(süratli, trist) devam ederken at daha çabuk kendini gelmektedir. Nabzı dakikada 100 vuruştan aşağı düştükten sonra çalışma devam edilebilir. Son hesaba katılması gereken genel ilke ise sürekli yorgunluk belirtmelerinde nasıl davranması gerektiğidir. İnsan ve at sporcularda kastaki glikojen seviyesinin düşmesi idmanı sınırlandıran faktörü olduğunu ispatlanmıştır. Kastaki glikojen seviyesinin belirli bir noktanın aşağı düşmesi ile çalışmaların seviyesi tutmak mümkün olmuyor. Glikojen depoları tekrar doldurabilmek için yapılmış olan çalışmalarla değişken 26 – 46 saat geçmesi gerekir. Atını hafta da bir, yoğun çalışmalar söz konusu ise daha sık tatil yaptırmak önerilir (Otlak, çalışmadan serbest dolaşmak, ahırda durmamak ve çalışmaması gerektiren hareket edebilecek serbest faaliyetler ).
Antrenman programının içeriği
Yavaş uzun mesafe çalışması (temel çalışma olmaza olmaz ) Herhangi bir anaerobik çalışmadan önce atın aerobik kapasitesi geliştirmesi gerekmektedir. Bu yavaş ve uzun mesafeli çalışmalar ile gerçekleşmektedir (Long slow distance LSD). Bu tür antrenmanlar ata anaerobik çalışmalardan sonra daha çabuk toparlanmasını sağlamakla beraber daha da önemli olan kemik, eklem, tandon ve bağların güçlenmesi sağlamaktadır. Yavaş uzun mesafeli çalışmalar bazen atını ayaklandırmak olarak sıfatlanmaktadır. Bu, anaerobik çalışmalar için sağlıklı bir temel yaratmaktadır. Katılacağı yarışmalara bakmamaksızın bütün atlar yavaş uzun mesafeli antrenman için gereksinim duymaktalar . Bu çalışmaların hızı düşük (trist,yavaş dörtnal)ve uzun süreli olması gerekmektedir . Ana fikir ,nabzı yükseltmek ve birkaç dakika aynı seviyede tutmakla ibarettir . Bunu haftada 5-6 kes ,en az 3-4 hafta boyunca yapılması şarttır . Toplam çalışma mesafesi , ağır yarışlar için çalıştırılacak atlar için daha uzun olmalı , daha hafif olan yarışmalar için daha az dır . Herhangi bir ağır çalışmadan önce at 160 – 300 kilometre yavaş ve uzun mesafeli çalışmaların yapılması gerekmektedir . Bu tür idmanlar arazi gezintiler ,yavaş dörtnal hata oynayarak bile yapılabilir . Ağır idmanlardan önce gereken ön çalışmalar yapılmıyorsa sakat bir ata kavuşmanın kesinlikle beklenir.
İnterval (aralık bırakmak) Antrenman
At idmanda en yeni kavramlardan biri İnterval antrenmandır. Kelime ne kadar uçuk kulağa gelirse de olay aslında çok basit. Bazı çalıştırıcılar farkında olmadan zaten İnterval antrenman uygulamaktadır. İnterval antrenman sporcuyu kısmen toparlamak müsaade eden, hafif çalışma molalar ile aralanmış, yüklenmeler ile ibarettir. İnterval antrenmanın teorisi iki boyutludur. Bir, daha çok iş yapmaya müsaade etmektedir.
İki, yorulmasını, aşamalı ve kontrolü bir şekilde gerçekleştirebilmesini. özellikle anaerobik çalışmalar için çok uygun olmasına rağmen interval antrenmanı her türlü çalışmaya uyarlanılabilmektedir. Birkaç farklı interval programlara baktıktan sonra farkı daha anlaşılır olacaktır.
örnek 1: Mesela yarış atın biri 400 metrelik sprintler için idman yapacaktır buna uygun bir antrenman programı böyle görünebilir. 4 x 400m, 26, 24, 22 ve 24 saniyede aralarında nabzı 100 vuruş a kadar düşecek kadar dinlenmeler (trist). Sprintlerden önce bir ısınma süresi ve çalışma den sonra bir soğutma süresi ile idmanı tamamlanır. Bu idman haftada 2-3 defa uygulanabilir ve öteki günlerde sprintlerin yerine hafif dörtnal alabilir.
örnek 2: Bir western reining atı, yarış den önceki son aşamasındaki hazırlığı şöyle olabilir:
Aralarına 3 er dakikalık toparlama süreler ile 4 kere 8, 9.5, 11 ve 9.5 metrelik kayan duruşlar. tabii ki İdman den önce ısınma ve sonrası soğutma. Bu program haftada 2-3 gün uygulanabilir ve aradaki günlerde arazı gezintiler ile tamamlanabilir.
Bu programların hakkında iki şey anlamanız gerekir. Birincisi at ile herhangi bir çalışma başlamadan önce çalışma programı beli olması gerekir ve atın yapabilirliği içerisinde atçı tarafından uyarlaması gerekmektedir. Hiçbir at ötekini benzemiyor ve yapabilecek iş değişkendir. İkincisi; atı hiçbir zaman ilk yüklenmede son güçte çalışmamaktadır, ağırlı yavaşça ilk iki yüklenmede artırır ve üçüncü yüklenmede son güç beklenir. Dördüncü yüklenme sadece metabolizması hafif fazla yüklenmesini için kullanılır. Ana fikir şudur, atı artan yüklenmeler ile yeteri kadar çalıştırmak ve bir sonraki interval antrenmanda aynı iş daha kolay yapabilmek için gereken temeli yaratmaktır. Bu yöntemi "aşamalı yüklenme" (İnterval) olarak bilinmektedir.

Uyarı

İnterval antrenman başarılı uygulayabilmek için çalıştırıcının birkaç şeyin farkında olması gerekmektedir.
Çalışmaları abartmayın. Herhangi bir gün atı öngörülen programı yapamıyorsa veya çalışmanın ortasında hedeflenen zamanlar yetişemiyorsa sonuçları feci olacaktır. Anaerobik antrenmanlarda çalıştırıcı çok ince bir çizgi üzerinde yürüdüğüne anlaması gerekir. İlk aşamalarda alışagelmiş çalışmalardan yavaşça atını interval antrenmana alıştırması şarttır. Atçının, atın yapabilirliği hissedebilmesini, eşsiz bir yetenektir. Bir interval antrenman harfiyen uygulamak genellikle bir felaket ile sonuçlanır, binici atın sınırların farkında olması gerekir.

Kaynak:

Physical Conditioning of the Equine Part I: Concepts of Equine Exercise Physiology
Cooperative Extension Service - Division of Agricultural Sciences and Natural Resources No. 3983
Don R. Topliff Associate Professor, Animal Science David W. Freeman Extension Equine Specialist

Cano

Cano

TERİMLER

Adaptasyon: Vücudun herhangi bir kısmının mevcut ortama alışmak için gösterdiği gelişmedir.
Gelişmeler olumlu veya olumsuz olabilir. örneğin sürekli kürekle çalışan bir insanın elinin zarar görmeden nasırlaşması olumlu bir gelişme yani olumlu bir adaptasyondur.
Ancak bu kişi küreği hep tek tarafa yönelik kullanırsa tek yönlü bir kas gelişimi ortaya çıkacağından, iskelet yapısı olumsuz etkilenir ve vücudun dengesi bozulur.
Bu olumsuz bir adaptasyondur.

Süre Antrenmanı: Vücut fazla zorlandığında yüke alışmak yerine çökmeye başlar ve sonucunda yorgunluk ve sürekli yorgunluk olarak görülür.
Bu aşamada genellikle iş işten geçmiştir ve bunu takip eden birkaç hafta boyunca sporcu çok daha hafif çalışmalar yaparak toparlanmak zorundadır.

GENEL BİR İDMAN, KATILANLAR VE GÖREVLERİ

Cano (Sn. Remzi YÜCEL tarafından bizim denememiz için tahsis edilen at)

İdman sorumluları:

Markus PETERS (Ukala, Alman asıllı binici)
Süleyman KARADEMİR (Canonun binicisi ve sorumlusu)
Danışmanlar:
Atilla TANYOLAÇ(Spor akademisinden mezun, Futbol antrenörü)
Hüseyin IŞIK (Basketbol antrenörü ve yazma hatalarımdan çok çekenlerden)
Mehmet DİNÇ (Futbol antrenörü, futboldan anlamadığım için yorum yapamıyorum, koyu bir Fenerbahçelidir)

Yukarıda adı geçen hiç kimse at yarış camiasından olmayıp, hatta ben yarışlardan en çok nefret eden şahıs olarak tanınmaktayım. Bunun nedenleri çok basit; atları sevmem, yarış sahalarında gördüklerim, yarışlardan gelen atların durumu ve onları tekrar ata benzetmekte verdiğim uğraşın zorluğu.

At İdmanında Kullanılan Malzemeler

Kaerkhart marka, A Seri çelik nallar(çakım şekli sitemde belirtiğim gibidir).
Wintec marka çok yönlü biniş eyer (yaklaşık 6.5kg)
Polar 810s model nabız saati
AtRasyon2.1 Besleme Programı
Binici: Süleyman KARABULUT (75kg)
Binerek yapılan çalışmalarda Thoroughbred cinsi at öncü ve öğretmen atı olarak kullanıldı. (Binici benim ve kilom en az 82kg, eyer, çakım ve besleme aynı şekildedir "maya" hariç)

Besinler

Buğday samanı
Kurutulmuş yonca
Yulaf ezmesi
Arpa ezmesi
Kurutulmuş maya (her bakkalda satılır ve en çok 100gr/gün)
İdmanlardan sonra 15 – 30 dk otlatma

Barınma

Tek hücreli, yanındaki atla irtibata elverişli ahırlar.
Kilit taşıyla döşenmiş geçirimli zemin(4.6m x 4.8m ebatlarında)
Yönetimsel ahırlar her zaman havalandırılır ve üst kapaklar ancak geceleri ve kış günlerinde kapatılır.
Ahırın içerisinin sıcaklığı ile dışarıdaki havanın sıcaklığı arasında çok büyük bir fark yoktur. Mesela dışarıda hava sıcaklığı -10oC iken içeride -5oC olur.
Kesintisiz çalışan otomatik suluklar (Cano onlardan çok çekindiği için ahırında 30 litrelik, günde üç defa doldurulan bir su kovası mevcuttu)

Doping veya Tedavi için Kullanılan İlaçlar

DOPİNG MAKSADI İLE KULLANILAN İLAÇLAR VERİLMEMİŞTİR (en iyi doping doğru idmandır. Doğru idmanda sakatlanma söz konusu bile olamaz, bu sayede tedavi için ilaç kullanılmamıştır).
Parazit müdahalesi için Equalan (ivermectin) ve Mansonil (prazikuantel) kulanıldı.

Çalışma Alanlarındaki Zemin

Manejlerde, Futbol sahalarındaki çimsiz zemin şartları mevcuttur (%35 kum %65 toprak).
Dış sahalarda zemin değişken, hafif taşlı-toprak bazen derin kumdan meydana gelmiş olup (basmamaya özen gösterdiğim 20 metrelik bir yer) genelinde sert zemin şartları mevcuttur.

Mevcut Olup Kullanılmayan Malzemeler

Alüminyum nal
Yarış eyeri
Kamçı

Atın Durumu

At ilk taylık döneminde ağır bir hastalık nedeni ile ürkek(muhtemelen kısmen kör), zayıf ve çelimsiz bir hayvan olarak elimize geçmiştir. Sn Remzi YÜCEL atları çok sevdiği için Cano taylığında herhangi bir kötü davranışa maruz kalmamıştır.

Yapılan Çalışmalar ve Sonuçları

1. Aşama:
Atın ortama uyması ve fiziksel gelişmeye vakit tanınması için tayın temel rasyonuna ek olarak yemine kuru maya katılmıştır. Her gün tımar etmek suretiyle temizlenmiş ve diğer atlarla serbestçe dolaşmasına izin verilmiştir. Arada sırada başka bir atın eşliğinde hafif serbest çalışmalar (tırıs, atın keyfi varsa birazda dörtnal) gerçekleştirilmiştir. Atın İzmir’de gerçekleşen gen testinden sonra asıl idman başlatılmıştır.

2. Aşama:
a) Dayanıklılığı: İkinci bir Arap tayın eşliğinde, günde 20 dakika tırıs ile başlayarak her 7-10 gün arası süre veya temposu artırarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ay boyunca, ayın başındaki idmanı artırılmadan devam edildi. Dayanıklılığı idman süresi içerisinde, yavaş dörtnal süreleri interval idman şeklinde uygulandı. Isınma ve soğutma süreleri atla yapılan işin doğrultusunda ve ilerleyen idmanda form durumuna göre uygulanmıştır. Tüm çalışmalarda ısınma süreci en az 5dk yürüyüş, 10dk tırıs, 2-4dk hızlı tırıs ve en az 2dk yavaş dörtnal şeklinde gerçekleşmiştir. İdmanların soğutma süreci yavaş tırıs ve yürüyüşle son bulmuştur(beraber çalışan atlarla manejde serbestçe 5-15dk arasında dolaşma, elde yürütmeye tercih edilmiştir).
Dördüncü ve beşinci aylarda yavaş dörtnal çalışması düzenli olarak artırılmıştır.
Beşinci ayda ilk nal çakımı yapıldı ve eyere alıştırıldı. Her iki uygulama Cano bize güvendiği için son derce rahat gerçekleşmiştir. Nal çakımlarında at herhangi bir şekilde bağlanmamıştır. İlk eyer alıştırmasında ise önce keçe kullanılmış ve daha sonra eyere geçilmiştir. Rahat ve sakin bir ortamda serbest çalıştırılarak eyere alıştırılmıştır. İlk ve bunu takip eden tüm binişlerde hiçbir sorun yaşanmamıştır.

Uzmanlaştırma:
Cano yarış atı olarak çalışacaktı ve bunun doğrultusuna sürat ve dayanıklılığın devamı olarak kuvvet çalışmaları gerekli görüldü.
Çalışma akışında en önemli değişikliği, çalışmaların 3 gün tekrarlanan dönemlere bölünmesiydi.

Bu süreçler iki defa aşırı yorgunluk nedeni ile 2–3 gün boyunca, sabah ve akşam gerçekleşen basit ter idmanlarıyla değiştirildi (idmanların ardından at serbest dolaşmasına izin verildi).

İdmanların bazıları aşağıdaki Polar 810s nabız saati verilerinde olduğu gibidir. Dayanıklılık çalışmaları sürecinde eyere alıştırılmadığı için sadece 5inci ayın sonuna ait nabız değerleri mevcuttur. Tüm idmanlarda kronometre kullanılmamıştır çünkü gerçek sürat değerleri ancak yarış sahalarında gerçekleşecek idmanlarda görülür.
Cano, Sn. Remzi YÜCEL tarafından yarıştırılmamış ve deneyin sonunda atı geri verirken idman durumu tekrar sıfıra inmiştir.

Bınıcısiz 22m çaplı manejde

Serbest çalışma örnek

Yorumsuz

interval çalışma örnek

Ağzı fazla dolu olunca at kötü olur

çalışma sonu asırı yorgunluk örnek 1

Başka bir idmandan sonra benzer bir tablo, at gidiyor

çalışma sonu asırı yorgunluk örnek 2

Kusuruma bakmayın, yanlışlıkla en son çalıştırılması gereken atla rekor kırmışım

idmanın sonunda gerçekleşen 1200m lik koşu

Yoğun bir idmanın sonuna doğru yapılan 1200m’lık koşunun derecesi 1dk 15sn ile 1dk 20sn arasındadır. Polar nabız saati sadece 5sn de bir veri göndermek şeklinde ayarlanmıştı. Benim atım (Thoroughbred) aynı mesafe genelinde 200m fark atarak bitirdi.

idmanın sonunda gerçekleşen 1200m'lık koşu

Kendimi iyi gösterebilmek için 5 saniye önceki veri kullanabilirdim

www.sporbilim.com  sizi daha da aydınlatabilir

Monitoring Fitness of Horses by Heart Rate

Nutritional Concerns for Exercising Horses

Oklahoma State eXtension

Training and Fitness in Athletic Horses

Polar Equine


Sayfanın başı


Valid XHTML 1.0 Transitional